Lithuanian Personal Trainer

Lithuanian Personal Trainer Training

Lietuve Trenere

Vaiva is a Lithuanian Personal Trainer. Lithuanian is her first and native language but she also speaks perfectly fluent English. So if you prefer you can have your coaching and consultations in Lithuanian. Contact Her

Vaiva yra lietuve asmenine trenere. Lietuvių kalba yra gimtoji, tačiau ji puikiai kalba ir anglų kalba. Taigi, jei norite, mokyma ir konsultacija galima atlikti lietuvių kalba. Susisiekite su ja

Print Friendly, PDF & Email